Abid Q. Raja: Terrorister må stemples som hva de er: tapere!

Abid Q. Raja: Terrorister må stemples som hva de er: tapere!

KRONIKK: Terroristers bakgrunn kan være personlig, eller den kan være ideologisk. Eller at de er opprørt over eget taperliv. Moskeer, skoler og foreldre må stille opp.