To trafikkhendelser på Lunner

To trafikkhendelser på Lunner

Det var i Lunnertunellen at en bil har kjørt på en annen bil bakfra. Der var det ingen personskader. I Røstetunellen, også på Lunner, har et bil fått stopp. Tunellen er åpen.
Les mer om Lunner og Lunnertunellen.