Krigsprofitøren Norge

Krigsprofitøren Norge

Det heter seg at Norge har et strengt eksportregelverk for våpen og ammunisjon. Det har vi ikke.
Les mer om Norge.