Millionkutt i støtten til menneskerettigheter på Filippinene

Millionkutt i støtten til menneskerettigheter på Filippinene

Menneskerettighetskommisjonen på Filippinene får bare 20 dollar i støtte fra nasjonalforsamlingen.
Les mer om Filippinene.