Røkke nær rigg-comeback

Røkke nær rigg-comeback

Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker-gruppen skal være nær ved å avtale kjøp av rigg-nybygg.