SAS: Innenriks berøres 10-15000 passasjerer av den varslede streiken

SAS: Innenriks berøres 10-15000 passasjerer av den varslede streiken

Skal du reise med charter eller med flytypen CRJ, går flygningen din som normalt.
Les mer om CRJ.