Mens forfølgelsene fortsetter, smugler Canada homofile flyktninger inn i landet

Mens forfølgelsene fortsetter, smugler Canada homofile flyktninger inn i landet

- De kontakter onkler, fettere og tremenninger, og ber dem ordne opp, sier Aage Borchgrevink om de tsjetsjenske myndighetenes behandling av homofile.
Les mer om Aage Borchgrevink og Canada.