– Skatt ble vanskelig for oss

– Skatt ble vanskelig for oss

Å gå til valg på økt skatt uten et tydelig nok budskap om hva pengene skulle gå til, ble et tapsprosjekt for Ap.
Les mer om Skatt.