Politikerne sa ja til å utrede kulturhus

Politikerne sa ja til å utrede kulturhus

Formannskapet i Fauske ber rådmannen om å utrede mulige samarbeidsløsninger med Fauske hotell om kulturhus.
Les mer om Fauske.