Vil justere kjønnsforskjeller med fedrekvoten

Vil justere kjønnsforskjeller med fedrekvoten

Det er fortsatt store kjønnsforskjeller blant toppledere i Norge. Økt pappapermisjon kan være et virkemiddel for å jevne ut den store overvekten av menn.
Les mer om Norge.