Fortsatt ingen avklaring

Fortsatt ingen avklaring

Helse Sør-Øst som Buskerud er en del av, har fortsatt ikke bestemt seg for hvordan IT-problemene skal løses. I mellomtiden påfører utsettelsen helseforetaket store ekstrautgifter. Milliardprosjektet er satt på vent, og det utelukkes ikke at det skrotes.
Les mer om Buskerud og IT-problemene.