Forsvarer fjerner forurensing på Madlatua med 850 lastebillass

Forsvarer fjerner forurensing på Madlatua med 850 lastebillass

Skytebanen på Madlatua skal ryddes, og 150 år med miljøfarlig avfall skal fjernes. Da trengs det 850 lastebillass.
Les mer om Madlatua.