- Det tok lang tid for Kim å ta innover seg Kylies babynyhet

- Det tok lang tid for Kim å ta innover seg Kylies babynyhet

Kims reaksjon på lillesøsterens graviditet skal ikke ha vært positiv i starten.
Les mer om Kim.