Flere nordmenn får påvist føflekkreft: – Bekymringsfullt

Flere nordmenn får påvist føflekkreft: – Bekymringsfullt

Nye tilfeller av påvist føflekkreft har økt med over 23 prosent hos både kvinner og menn de siste fem årene, sammenlignet med femårsperioden 2007 til 2011.