Vil få pendlertrafikken på skinner med dobbeltdekkere

Vil få pendlertrafikken på skinner med dobbeltdekkere

Statens togmateriellselskap ber nå om anbud på toetasjes tog. Dobbeltdekkerne skal i første omgang øke kapasiteten på pendlerstrekningene på Østfoldbanen.
Les mer om Østfoldbanen.