Full strid om trusselbeskrivelse: Utvalgsleder mener PST har holdt tilbake informasjon

Full strid om trusselbeskrivelse: Utvalgsleder mener PST har holdt tilbake informasjon

Bevæpningsutvalgets leder mener PST må ha holdt tilbake informasjon fra dem. Med hvilken hensikt skulle vi gjort det, spør PST-sjef Benedicte Bjørnland som avviser påstanden.
Les mer om PST.