Eiendomsselskap trues med dagbøter av Arbeidstilsynet

Eiendomsselskap trues med dagbøter av Arbeidstilsynet

Hvis driftsselskapet til eiendomsinvestor Francis S. Hay ikke kan vise at polske ansatte har fått tarifflønn, må selskapet betale tvangsmulkt på 10 000 kroner per dag.
Les mer om Arbeidstilsynet.