PST mener risikoen for terrorangrep i Norge er blitt mindre

PST mener risikoen for terrorangrep i Norge er blitt mindre

Etter å ha vurdert det som sannsynlig at Norge kan bli utsatt for et terrorangrep, har PST nedjustert trusselbildet. Nå anses et terrorangrep som «mulig.
Les mer om Norge og PST.