Produsent Synnøve Hørsdal om norsk film: – Det er krig

Produsent Synnøve Hørsdal om norsk film: – Det er krig

Under et seminar om kjønnsbalansen i norsk film, sier Maipo-produsenten at det alltid har vært kjønnskamp i landets filmbransje.
Les mer om Maipo-produsenten.