En bil har kjørt i tunnelveggen i Rennfast

En bil har kjørt i tunnelveggen i Rennfast

En bil har kjørt i tunnelveggen i Byfjordtunnelen på E 39. Den er stengt for all ferdsel.
Les mer om Byfjordtunnelen og Rennfast.