Bevæpningsutvalget

Politidirektoratet: Politiet bør i hovedsak være ubevæpnet

Politidirektoratet støtter Bevæpningsutvalget i at Norge også framover skal ha ubevæpnet politi som hovedmodell, men anbefaler mer bevæpning enn dagens regelverk tillater.
Les mer om Bevæpningsutvalget og Norge.

- Utvalget har liten legitimitet blant politifolk

Leder i Politiets Fellesforbund i Trøndelag Vidar Johnsen mener uenigheten i bevæpningsdebatten står mellom idealister og realister. – Dette er en sak for hele samfunnet, svarer bevæpningsutvalget.
Bevæpningsutvalget føler seg forsøkt latterliggjort
Både PST og Det nasjonale statsadvokatembetet mener Bevæpningsutvalget ikke har skjønt sentrale elementer om dagens terrortrussel. – Latterliggjøring av utvalgets arbeid, svarer visepolitimester og utvalgsmedlem.
Les mer om Bevæpningsutvalget og Det.
PST anbefaler politibevæpning: – Trusselbildet har endret seg vesentlig
PST retter krass kritikk mot Bevæpningsutvalget, som de mener har et upresist bilde av dagens terrortrussel.

PST anbefaler generell bevæpning av politiet

PST er sterkt uenige med bevæpningsutvalget som sier nei til våpen på hofta for politiet. – Vi mener fast bevæpning er nødvendig, sier PST-sjefen.
PST vil ha bevæpning av politiet
Politiets sikkerhetstjeneste hudfletter rapporten til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget som sier nei til våpen på hofta for politiet.
Tror politiet snart er bevæpnet
Da justisminister Per-Willy Amundsen besøkte Kristiansand i dag sa han at det trolig vil være bevæpnet politi i Norge om få år. Dette selv om bevæpningsutvalget vil videreføre dagens ordning med et ubevæpnet politi. Les mer.
Justisministeren: – Tror politiet vil være bevæpnet i løpet av noen år
KRISTIANSAND/ANDØYA (NRK): Bevæpningsutvalget vil videreføre dagens ordning med et ubevæpnet politi. Likevel tror justisminister Per-Willy Amundsen at vinden er i ferd med å snu.
Les mer om Per-Willy Amundsen.
Vil ha generell bevæpning
Politimesterne i Oslo, Trøndelag og Vest politidistrikt går inn for generell bevæpning av sine mannskaper. Det kommer frem i deres innspill til bevæpningsutvalget.
Les mer om Oslo, Trøndelag og Vest.
Klokt om våpen
Det er fornuftig, og i tråd med det beste i norsk polititradisjon, når Bevæpningsutvalget nå konkluderer med at norsk politi skal være ubevæpnet.
Bevæpningsutvalget vil ha utprøving av elektrosjokkvåpen
Utvalget som har vurdert bevæpning av politiet, ønsker ubevæpnet politi i Norge, men foreslår utprøving av elektrosjokkvåpen.
Les mer om Norge.
Bevæpningsutvalget vil ha utprøving av elektrosjokkvåpen
Utvalget som har vurdert bevæpning av politiet, ønsker ubevæpnet politi i Norge, men foreslår utprøving av elektrosjokkvåpen.
Les mer om Norge.
Bevæpningsutvalget vil ha utprøving av elektrosjokkvåpen
Utvalget som har vurdert bevæpning av politiet, ønsker ubevæpnet politi i Norge, men foreslår utprøving av elektrosjokkvåpen.
Les mer om Norge.
Bevæpningsutvalget vil ha utprøving av elektrosjokkvåpen
Utvalget som har vurdert bevæpning av politiet, ønsker ubevæpnet politi i Norge, men foreslår utprøving av elektrosjokkvåpen.
Les mer om Norge.
NRK: Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen
Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, konkluderer det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, etter det NRK erfarer.
Les mer om NRK.
NRK: Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen
Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, konkluderer det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, etter det NRK erfarer.
Les mer om NRK.
TV 2 erfarer: Politi uten våpen
Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, mener flertallet i det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, etter det TV 2 erfarer.
NRK: Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen
Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, konkluderer det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, etter det NRK erfarer.
Les mer om NRK.
Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen
Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, konkluderer det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, etter det NRK erfarer.
Les mer om NRK.