Landbruksdirektoratet

Venstres valgflaks ga Steinkjer 30 nye statlige arbeidsplasser

Venstres Andr N. Skjelstad kapret så vidt det siste mandatet ved siste valg. Det var alt som skulle til for å få flyttet deler av Landbruksdirektoratet fra Oslo til Steinkjer.

Eidsberg får ikke direktorat

Landbruksdirektoratet blir ikke flyttet til Eidsberg. Regjeringen bestemte i dag å flytte deler av landbruksdirektoratet fra Oslo til Steinkjer. Eidsberg var èn av kommunene som ønsket direktoratet, men nådde ikke opp. Dette gir Steinkjer 30 nye, statlige arbeidsplasser som Eidsberg gjerne skulle hatt, sier ordfører i Eidsberg, Erik Unaas.
Les mer om Eidsberg, Oslo og Steinkjer.
Deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer
Flyttingen av 30 årsverk i Landbruksdirektoratet til Steinkjer er et løft for Trøndelag, mener de borgerlige partiene. Nesten ingen ansatte i Oslo vil bli med.
Flytter statlige arbeidsplasser
Landbruksdirektoratet i Oslo flytter omlag 30 årsverk til Steinkjer, skriver Trønder-Avisa. Hamar og Lena konkurrerte også om å få arbeidsplassene. Årsverkene som skal nordover er innenfor fagfeltene økonomi, areal og skog.

Flytter deler av landbruksdirektoratet ut av Oslo

Tirsdag kunne Venstres Andrè Skjelstad informere om at Landbruksdirektoratet blir flytta til Steinkjer. Dette betyr 30 nye arbeidsplasser til kommunen.
30 arbeidsplasser til Steinkjer
Deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Trøndelag.
Slakteri mister tilskudd - gris ikke ordentlig bedøvet før slakt
Landbruksdirektoratet avkorter Fatland slakteris frakttilskudd etter brudd på dyrevelferdslovgivningen.
Les mer om Fatland.
Vil gi Rogaland direktoratet
Et enstemmig ordførerutvalg i Lister mener Landbruksdirektoratet må legges til nabofylket. Produksjonen i Lister går i hovedsak til Rogaland, og lokalpolitikerne vil ha Landbruksdirektoratet lagt dit, skriver Lyngdal Avis.
Vest-Agder-kommuner vil ha Landbruksdirektoratet til Rogaland
– Vi er svært avhengige av en sterkt og robust næring i vest, skriver ordførerutvalget fra de seks vestligste kommunene i Vest-Agder.
Steinkjer får kamp om statlige arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet
Ordførerne i kommunene i Lister-regionen støtter forslaget om å legge Landbruksdirektoratet til Rogaland. Det sier politisk leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen i en pressemelding.
Vil ha direktorat til Rogaland
Ordførerne i kommunene i Lister-regionen støtter forslaget om å legge Landbruksdirektoratet til Rogaland. Det sier politisk leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen. Utflytting av statlige arbeidsplasser vil styrke samfunnsutviklingen for hele Sør-Vestlandet, mener ordførerne.
Stortingstopp tror direktorat glipper for Rogaland
Ansatte i Landbruksdirektoratet sier opp grunnet flyttesjau og raser mot hemmelighold. Nå avfeier regjeringen Geir Pollestad (Sp) og andre som mener Rogaland er ute av bondedansen.
Avgjørelse om Landbruksdirektoratet utsatt
Regjeringa bestemmer ikke lokalisering av framtidig Landbruksdirektorat før valget, slik det var ventet.
Antall jordbærbønder halvert
De siste ti årene har antall registrerte jordbærbønder blitt halvert i Norge. Antall importerte jordbær har økt årlig i samme periode. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det i 2006 var 707 registrerte jordbærbønder i Norge. I fjor var antallet redusert til 358, skriver Nationen.
Avgjørelse om direktorat drøyer
Avgjørelsen om Landbruksdirektoratet skal legges til Mysen kan drøye til etter stortingsvalget, skriver Smaalenenes Avis. Østfold kjemper blant annet mot Hamar og Sandnes om å få direktoratet med 200 arbeidsplasser. Mat og landbruksdepartementet har levert sin anbefaling, men til Smaalenenes Avis sier fagdirektør Sigurd Sandaker i departementet at de ikke har noe nytt som kan offentliggjøres.
Stabile jordbærpriser
Prisen på jordbær holder seg relativt stabil, men det kan bli en liten stigning denne uka. En markedsdekning på 60 prosent gjør at prisene ikke faller, ifølge Landbruksdirektoratet.
Stabile jordbærprisar
Sommarens jordbærprisar held seg stabile, men er venta å auka denne veka. Ifølge Landbruksdirektoratet er det for tida «små mengder jordbær på marknaden, og det fører til at prisane blir dei same.
Frykt for masseoppsigelser i Landbruksdirektoratet
Sjefen for direktoratet som forvalter over 17 milliarder i året, har allerede fått flere oppsigelser på grunn av planer om å forlate Oslo. Det som kan avgjøre alt, holdes hemmelig. Nå er det også frykt for full IT-stopp.
Tom Hetland: Landbruksdirektoratet til Trøndelag med takk?
GJESTEKOMMENTAR: Me treng ein debatt om kva utflytta statlege direktorat skal gjera. Då er det useriøst å bruka dei som belønning til dei snillaste gutane i Jan Tore Sanners klasse.
Les mer om Trøndelag.
Utsetter direktoratsavgjørelse
Regjeringas avgjørelse om Landbruksdirektoratet lar vente på seg, det skriver Nationen. Avgjørelsen på hvorvidt og eventuelt hvor direktoratet skulle flyttes, var venta i begynnelsen av juli. Nå sier landbruksminister Jon Georg Dale at avklaringen vil komme over sommeren. De aktuelle stedene i Hedmark og Oppland direktoratet kan flyttes til er Østre-Toten og Hamar.
– Minister, Ane Mari og 25 andre ordførere har et budskap
Alle de 26 ordførerne i fylket har nå skrevet under på et brev der de ønsker Landbruksdirektoratet velkommen til Rogaland, «fylket med den tyngste og mest komplette verdikjeden innen landbruk i landet
– Langt mer enn 200 arbeidsplasser
Det å få Landbruksdirektoratet til Jæren handler om langt mer enn 220 statlige arbeidsplasser. Professor Dag Jørund Lønning ser stort potensial for verdiskapning både på land og til havs.
Fylkeskommunen støtter Eidsberg
Østfold er best egnet for ny lokalisering av Landbruksdirektoratet, det mener fylkesordfører Ole Haabeth. Østfold fylkeskommune stiller seg dermed fullt og helt bak Eidsbergs kandidatur. På vegne av fylkeskommunen er det sendt et brev til landbruksministeren, hvor det vises til at Østfold er et av landets største jordbruksfylker.
Landbruksdirektoratet til Mysen?
Mysen er en av kandidatene til å huse Landbruksdirektoratet, som regjeringa ønsker å flytte ut av Oslo. Det skriver Smaalenenes avis. Det kan i såfall bety nesten 200 nye arbeidsplasser til Eidsberg kommune. Mysen var n av fem som presenterte sine planer for Mat- og Landbruksdepartementet forrige uke. De andre var Hamar, Sandnes, Østre Toten og Steinkjer.
Få vil være med på flyttelasset
Regjeringen vurderer å flytte Landbruksdirektoratet og Språkrådet ut av Oslo, men svært få av de ansatte ønsker å flytte med jobben. Ifølge Klassekampen viser en undersøkelse blant de ansatte i Landbruksdirektoratet at bare to av 176 vil være med.