Prosent

Ras i antall pågripelser etter politireformen

Arresten i Sandvika ble lagt ned som en del av politireformen. Etter nedleggelsen har antall pågripelser i Asker og Bærum sunket med 60 prosent.
Les mer om Asker, Bærum og Sandvika.

Kort tid mellom vaktene øker sykefraværet

Sykepleiere som går direkte fra kveldsvakt til dagvakt neste morgen, har 20 prosent høyere sykefravær enn når de er uten slike vakter, viser undersøkelse i Helse Bergen.
Les mer om Helse Bergen.
Endra berre 0,0003 prosent av budsjettet: – Eit demokratisk problem
BERGEN BYSTYRE (NRK): Bystyredirektøren meiner dei folkevalde har svært lite å seie for budsjettet på 14 milliardar kroner.
DNB lover høyere overskudd
Skal nå 12 prosent avkastning på egenkapitalen ved hjelp av lavere kostnader.

Goliat-stans trekker ned oljeproduksjonen

Oljeproduksjonen i oktober ligger 4,5 prosent under Oljedirektoratet sin prognose. En hovedårsak er at Goliat har vært stengt siden 5. oktober.
Les mer om Goliat og Oljedirektoratet.
Avfallet øker like mye som BNP
Avfallsmengdene i Norge i 2015 var på 11,1 millioner tonn, en økning på tre prosent fra 2014. Veksten i avfall og veksten i bruttonasjonalprodukt, har vært tilnærmet lik de siste fire årene.
Les mer om BNP og Norge.
Økt grensetransport med baltiske lastebiler
Lastebiler fra de baltiske landene står for rundt 11 prosent av grensetransporten med lastebil. I 3. kvartal økte de andelen sin med 1,1 prosentpoeng fra 3. kvartal i fjor.
Legene ga Farmen-Kristian ti prosent sjanse for å overleve
«Farmen-deltaker Kristian Krubel Djupnes (21) ble funnet i en kurv da han var bare to måneder gammel. I «God morgen Norge forteller han sin tøffe historie.
Les mer om Farmen-Kristian og Norge.
DN: Kampen om Hafslund ender i retten
Over ti prosent av aksjonærene i Hafslund sier nei til tilbudet om å kjøpe selskapet – nå ender saken i retten.
Les mer om Hafslund.
Kampen om Hafslund ender i retten
Over ti prosent av aksjonærene i Hafslund har takket nei til tilbudet fra Oslo kommune som ønsker å kjøpe kraftselskapet. Det kan i verste fall bety en ekstra milliardregning for kommunen.
Les mer om Hafslund og Oslo.
Nedgang i skolefraværet, men rektorer bekymret for de svakeste elevene
Fraværet har falt med 30 prosent siden den nye fraværsgrensen på videregående ble innført. Men i flere fylker øker andelen elever som faller ut av fag.
Flere fikk ikke standpunktkarakter
Flere videregående-elever i Vestfold fikk ikke vurderingsgrunnlag i minst ett fag med de nye fraværsreglene, fordi elevene har for mye fravær. 3,5 prosent av elevene i fylket fikk ikke vurdert i minst et fag i fjor mot 3,2 prosent året før, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
Ingen økning i byggeavfall
Det ble generert 1,78 millioner tonn byggeavfall i Norge i 2015. Det er en svak nedgang på 1,5 prosent fra året før. Avfallsmengdene fra nybygg og rehabilitering viste en moderat økning fra 2014, og avfall fra rivning har gått ned rundt 8,2 prosent.
Les mer om Norge.
Mindre fravær etter fraværsgrensen
Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Før hadde en elev i videregående skole typisk fem dager og 12 timer fravær. Nå er fraværet tre dager og ni timer.
30 prosent nedgang i fraværet for de svakeste elevene
Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen, har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter.
Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene
Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen, har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter.
Nye skulkeregler gir stor nedgang i fraværet
Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen, har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter.
Bedre verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene
Livsforsikringsselskapene hadde en økning i verdijustert resultat på 26,8 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.
– Nå blir det lettere å smugle
Tollerne mener det blir vesentlig lettere å smugle i årene som kommer. Finansminister Siv Jensen anklages for løftebrudd fordi tollvesenet opplever et budsjettkutt på 0.9 prosent.
Jerv-trener Sandstø ut mot Agderposten: – Blåst ut av alle proporsjoner
«Opprør mot Jervs utviklingsarbeid skriver Agderposten. 90 prosent av det som står er feil, mener Jerv-trener Arne Sandstø.
Laks og fingersensorer bremser suksessfond
Fondet Forte Trønder hadde en avkastning på 51 prosent i fjor. Hittil i år er det et av de tre norske aksjefondene som har negativ avkastning på Oslo Børs.
Nær n av to ledige jobber lyses aldri ut
42 prosent av alle ledige stillinger blir aldri utlyst. Mange arbeidssøkere ekskluderes dermed fra å søke.
Melder ifra til barnevernet oftere
Barnehageansatte i Asker melder familier til barnevernet mye oftere enn før. De siste tre årene har kommunen en samlet økning på 33 prosent i bekymringsmeldinger etter oppfordring fra direktør for oppvekst og utdanning i Asker, skriver Budstikka.
Les mer om Asker og Budstikka.
Overlasta med 2700 kg død mink
En varebil var overlastet med 2700 kg med død mink, da den ble stoppet på Husum på Løten i dag. Varebilen var 77 prosent overlastet, og føreren ble anmeldt.
Les mer om Husum og Løten.
Dette må du vite før du kjøper PGS-aksjen på råd fra disse to meglerhusene
Spår oppside på 150 og 200 prosent, men ta dette med en solid klype salt.