Skagerrak kysten

Forslag om rekefredning møter motstand

Et forslag om å frede reka på nattetid skaper strid blant fiskerne langs Skagerrak-kysten.
Les mer om Skagerrak-kysten.

Påmelding for hummerfiske

Fiskeriminister Per Sandberg freder all stor hummer langs Skagerrak-kysten og innfører obligatorisk registrering av alle fiskere i håp om at det vil styrke den hardt pressede hummerbestanden. – Det er viktig å få innhentet bedre kunnskap om bestandsstørrelse og beskatningstrykk i hummerfisket, og jeg oppfatter at det er bred enighet om de nye tiltakene, sier Sandberg.
Les mer om Sandberg og Skagerrak-kysten.
Freder stor hummer
Fiskeriminister Per Sandberg freder all stor hummer langs Skagerrak-kysten og innfører obligatorisk registrering av alle fisker, melder Dagens Næringsliv. Dette gjøres i håp om at det vil styrke hummerbestanden.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Sandberg freder de store kardinalene
Fiskeriminister Per Sandberg freder all stor hummer langs Skagerrak-kysten og innfører obligatorisk registrering av alle fiskere i håp om at det vil styrke den hardt pressede hummerbestanden.
Les mer om Skagerrak-kysten.

Sandberg freder de stor kardinalene

Fiskeriminister Per Sandberg freder all stor hummer langs Skagerrak-kysten og innfører obligatorisk registrering av alle fiskere i håp om at det vil styrke den hardt pressede hummerbestanden.
Les mer om Skagerrak-kysten.
– Sjekk båten i dag
Det er ventet mye vind og regn i dag i Ytre Oslofjord og langs Skagerrak-kysten.
Vil vurdere fiskekvoter i fjorden
Fiskekvoter for fritidsfiskere i Oslofjorden bør vurderes for å redde sårbare fiskebestander. Det mener Miljøpartiet de Grønne. Havforskningsinstituttets overvåkning på Skagerrak-kysten og i Ytre Oslofjord har i flere år vist at forekomstene av kyst-torsk ligger på et historisk bunnivå. Stortingskandidat for MDG i Østfold, Håkon Borch, mener det også kan være nødvendig å begrense yrkesfisket i fjorden.
Vil GPS-merke sel
Forskere vil merke inntil 15 sel langs Skagerrak-kysten med GPS-sendere for å finne ut mer om deres bevegelsesmønster.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Skal merke sel
Forskere vil fange og GPS-merke inntil 15 steinkobber langs Skagerrak-kysten. Målet er å finne ut mer om hvordan selen beveger seg.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Fiskemottak trosser regelverket for å overleve
Små fiskemottak langs Skagerrak-kysten trosser myndighetene og fører ikke journal etter de nye forskriftene.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Flere steinkobber i Vestfold
De foreløpige tallene fra en omfattende telling av sel på Sørlandet og på Skagerrak-kysten viser at bestanden av steinkobbe øker i Vestfold mens den er uendret eller går ned lenger sør i landet.
Truet art
Ærfuglen har havnet på rødlista over truede arter i Norge. Det er likevel ikke sikkert at den blir fredet, melder Tønsbergs Blad. Jakt på ærfuglen langs Skagerrak-kysten ble innført i 1992, og foregår i perioden 1. oktober til 30. november.
Les mer om Norge og Skagerrak-kysten.
Mye vind og nedbør
Fredag morgen ventes nordvest sterk storm i fjellet i Vest-Agder. Det blir vestlig full storm på kysten og en kortvarig sterk storm rundt Lindesnes. I Aust-Agder blir det kortvarig opp i vestlig liten storm på kysten fredag. I Skagerrak ventes det fredag vestlig full storm, men stormen vil minke utover fredag ettermiddag, ifølge meteorologene.
Les mer om Vest-Agder.
Tidlig kjønnsmoden torsk bekymrer forskerne
Havforskningsinstituttet er bekymret for torskebestanden langs Skagerrak-kysten. Nå kan det bli flere begrensninger i fisket.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Knivskarp østers truer strandlivet
Friluftslivet langs deler av Skagerrak-kysten trues nå av enorme mengder knivskarpe Stillehavsøsters.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Anbefaler massiv plukking av østers
Stillehavsøsters er en fremmedart som øker kraftig langs Skagerrak-kysten. Massiv plukking av arten kan være siste utvei for å bremse en økologisk krise, mener eksperter.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Hai hindrer juletorsken
Fiskere langs Skagerrak-kysten får garna fulle av den freda haiarten pigghå. – Derfor er det en utfordring å få nok torsk til jul, sier fiskehandler.
Les mer om Skagerrak-kysten.
Rekesalget uendret
Salget av reker ved fiskeutsalgene langs kysten av Skagerrak har ikke blitt påvirket av utspillet fra Verdens naturfond, WWF, tidligere i sommer. Det viser en ringerunde NRK har gjort.
Les mer om NRK, Skagerrak og WWF.
Rekesalget uendret
Salget av reker ved fiskeutsalgene langs kysten av Skagerrak har ikke blitt påvirket av utspillet fra Verdens naturfond, WWF, tidligere i sommer. Det viser en ringerunde NRK har gjort. WWF frarådet folk å spise reker fra Skagerrak fordi de mener rekebestanden blir forvaltet dårlig i området.
Les mer om NRK, Skagerrak og WWF.
Sjøørreten i siget
Forskningsfangst i Oslofjorden og langs Skagerrak-kysten viser at det aldri har vært mer sjøørret enn nå.
Sjøørreten i siget
Forskningsfangst i Oslofjorden og langs Skagerrak-kysten viser at det aldri har vært mer sjøørret enn nå.
Varsler full storm og seks meter høye bølger på Østfold-kysten
VG Nett følger Vær og uvær En uvanlig hissig storm utvikler seg i natt i Nordsjøen, og setter kursen rett mot Sørlandet, Skagerrak og Østfold.
Sukkertaren er utrydningstruet på Sørvestlandet
Sukkertaren langs kysten av Skagerrak og Nordsjøen ble rammet av massiv skogdød på slutten av 1990-tallet. Forskerne ser nå en bedring noen steder i Skagerrak, men mellom Stavanger og Kristiansand går tilstanden fra vondt til verre.
Mener Ap svikter torsken
Det er dramatisk at kysttorsken er i ferd med å forsvinne fra Skagerrak-kysten, sier Endre Løwe i Miljøpartiet De Grønne.
Mener Ap svikter torsken
Det er dramatisk at kysttorsken er i ferd med å forsvinne fra Skagerrak-kysten, sier Endre Løwe i Miljøpartiet De Grønne. Han mener det er klart hva som må gjøres for å bedre miljøet langs kysten, men at regjeringen ikke innfører tiltakene som trengs.