Viser

Direkteinvesteringer konsentrert mot OECD-land

Norske direkteinvesteringer i utlandet viser i økende grad en konsentrasjon mot noen industriland. Direkteinvesteringer i OECD-land står i 2016 for 80 prosent av investeringer som nordmenn har i utlandet. Det er en økning på litt under 3 prosent sammenlignet med 2015.

Skal sjekke hus med trafikkstøy

Omkring to tusen boliger i Østfold er utsatt for så mye trafikkstøy at Statens vegvesen må vurdere nærmere om noen av dem må støyisoleres. Det viser en kartlegging vegvesenet har gjort. Nesten alle disse boligene ligger i de fire største byene. Vegvesenet skal først luke ut åpenbare feil, sier sjefingeniør i vegavdelingen Østfold, Jan Antonsen.
Les mer om Jan Antonsen og Østfold.
Eldreboom gir voldsom økning av pasienter(pluss)
Nye tall viser en kraftig økning av antall pasienter ved St. Olavs hospital. Sykehuset vil i 2035 ha behov for 400 flere sykehussenger enn i dag.
Felleski og luksusfelle
Når alle andre viser hvor perfekte de er på Facebook, blir det fristende å ta opp forbrukslån.
Les mer om Facebook.

Flere tusen uten strøm i Innlandet

Rundt 5000 av kraftselskapet Eidsivas kunder i Hedmark og Oppland er uten strøm, tirsdag kveld. Det viser tall fra Eidsvia Nett. Det har kommet store mengder snø flere steder på Østlandet i kveld, og mer nedbør er ventet onsdag.
Om å oppdage sin seksualitet og Gud i naturen (pluss)
Fine prosadikt som viser hvordan en vanskelig livssituasjon kan åpne sinnet mot en høyere bevissthet.
Les mer om Gud.
Ukentlige hastevedtak om dårlig grisehold: – Helt uakseptabelt
Ferske tall viser økt antall funn av dyrehold som bryter dyrevelferdsregler i svinenæringa.
Se dronefilm som viser skillet mellom trygg og utrygg is
Søndag passerte en gutt dette skillet på Jonsvatnet og havnet i vannet.
Les mer om Jonsvatnet.
Mener disse mailene viser at «glemt millionregning er Tiedemann Hansens egen feil
– Om det er en administrativ tabbe, er den hos Bergen 2017 AS.
Les mer om Bergen.
Samboere, 2014-2016
Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper.
Oppgang i antall skilsmisser
Det var en liten oppgang i antall skilsmisser i Oppland i i fjor, mens antall separasjoner gikk ned. Det viser tall fra fylkesmannen. I Oppland var det 344 skilsmisser og samme antall separasjoner i 2017.
Les mer om Oppland.
Rapport: Biodrivstoffsatsing kan bli katastrofalt for regnskogen
Fremtidige mål for bruk av biodrivstoff vil bli svært ødeleggende for regnskogene, med mindre man unngår å fylle palmeolje på tanken, viser fersk rapport.
– Depresjon skyldes stress
Nesten dobbelt så mange tvillingmødre opplever fødselsdepresjon sammenlignet med andre mødre. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Forsker Eivind Ystrøm mener økt permisjonstid for tvillingforeldre vil være med å motvirke dette. Les mer.
Hver fjerde tenåring er ensom
Hver fjerde tenåring sliter med ensomhet, viser undersøkelsen ungdata, utført blant ungdom over hele landet. Nå vil Røde Kors satse ekstra på tiltak som også kan fange opp ungdom som faller utenfor. I Innlandet er det etablert flere møteplasser.
Tror mer permisjon vil redusere depresjon
Forskning viser at tvillingmødre har nesten dobbelt så høy risiko for å bli deprimerte. Ann-Siril Nordstrand tror mer permisjon med mannen ville gjort starten lettere.
Ny norsk studie: Svartedauden spredte seg via mennesker – ikke rotter
En ny studie publisert av Universitetet i Oslo viser at svartedaudenbakterien spredte seg fra menneske til menneske, via lus, og ikke via rotter som tidligere antatt.
Les mer om Oslo og Universitetet.
Rapport: Energisamarbeid med EU kan ende i priseksplosjon
En ny rapport viser at EUs energisamarbeid, som Norge trolig blir med i, vil føre til høyere strømpriser og svekkede forhold for norsk industri.
Les mer om Norge.
Hjerneforsker: Bryter du rutinene i hverdagen, trener du hjernen(pluss)
Puss tenner med «feil hånd. Snakk med en fremmed på trikken. Gå 10.000 skritt i løpet av dagen. Hjerneforsker Kaja Nordengen viser hvordan vi kan trene hjernen på 30 dager.
Giske-saken har ikke påvirket velgerne
Giske-saken har liten betydning for folk når de skal avgjøre om de vil stemme på Ap, viser en undersøkelse.
Kjøper mindre alkohol på OSL
Utenlandsreisende kjøpte i snitt 0,14 liter ren alkohol i taxfreebutikkene på Oslo lufthavn fra fjerde kvartal 2016 til andre kvartal 2017. Det er en nedgang på 3,3 prosent på ett år, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.
Rekordår for norsk våpeneksport
Norge eksporterte våpen for 3,4 milliarder kroner i 2017. Det er nær 1,5 milliarder kroner mer enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Drøyt halvparten av eksporten går til andre Nato-land, men en stor avtale Oman inngikk med Kongsberg i 2014 slo inn for fult i fjor.
Mobbing i skolen
I Agder har Fylkesmannen mottatt 37 mobbesaker mellom 1. august og 31. desember 2017. Elevundersøkelsen for 2017 viser at 6,6 prosent av norske elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Les mer her.
Les mer om Fylkesmannen.
Skogavvirkning for salg, 2017, foreløpige tall
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges og hvilke priser skogeierne oppnår.
Flere mobbesaker til fylkesmennene
Fylkesmannen i Oppland har fått inn dobbelt så mange mobbesaker fra videregående skoler, som Fylkesmannen i Hedmark fra august og ut året i fjor, viser oversikt fra Elevundersøkelsen 2017. I Hedmark har det kommet inn 16 mobbesaker, mot 33 i Oppland.
50.000 barn utsatt for mobbing
Elevundersøkelsen viser at over 50.000 barn og unge er utsatt for mobbing. I tre av fire tilfeller konkluderer fylkesmannen med at det ikke er gjort nok for hindre mobbingen.